Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Datum: torsdag, 07 Feb, 2019

Tid: 13.15 - 16.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan

Vårens program 2019 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgym­naster som arbetar i särskilda boenden, inleds med ett seminarium på temat: "Medicinen håller oss vid liv - konsten gör oss levande"  med skådespelaren Lily Bigestans som seminarieledare.

Medicinen håller oss vid liv - konsten gör oss levande

Kultur är inte bara guldkant och tillfälliga besök eller aktiviteter. Kultur är gestaltning av mänsklig aktivitet. Inget fel på bingo, korsord och rörelselek med ballonger. Men kan vi tillföra konstnärliga och kreativa metoder når vi djupare. Vi stärker gemenskap, självkänsla och inte minst, skapar mening.

Synbart enkla metoder kan skapa komplexa innehåll. Utgångspunkten är leken och berättandet- vårt urmänskliga sätt att dela med oss av oss själva. Oavsett ålder. Seminarieledare: Lily Bigestans - skådespelare, komiker och pedagog delar med sig av metoder, erfarenheter och forskarrön.

Seminarienätverket våren 2019