Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: torsdag, 14 mars, 2019

Tid: 13.15 - 16.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan

Det andra seminariet i Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter våren 2019 handlar om delaktighet med hjälp av digital teknik - erfarenheter, resultat och pågående forskning.

Delaktighet med hjälp av digital teknik – erfarenheter, resultat och pågående forskning

Hur kan vi stödja äldre att dra nytta av det stora utbudet av aktiviteter som finns on-line, vilka möjligheter och hinder finns? Vid Umeå univer­si­tet jobbar vi sedan drygt tio år med forskning som handlar om att öka kunskapen om äldres delaktighet på internet. Presentationen kommer beskriva erfarenheter och slutsatser vi dragit så här långt.

Föreläsare: professor, leg arbetsterapeut Ingeborg Nilsson Umeå universitet

Mer information om vårens nätverksmöten