Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: tisdag, 4 december, 2018

Tid: 13.15 - 16.00

Föreläsningen ingår i programmet hösten 2018 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden.  Föreläsningar ges 18 september, 24 oktober och 4 december på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Får man något att äta i himlen?
Välkommen till en eftermiddag om existentiella frågor i dödens närhet. Vi kommer att prata om livet och döden och hur vi kan använda våra sinnen för att uppmärksamma existentiella tankar hos de personer vi vårdar. Under eftermiddagen ges vi tillfälle att stanna upp och reflektera över existentiella frågor och vad som kan vara svårt att tala om.

4 december 2018, kl 13.15 - 16.00, 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Föreläsare: Leg. ssk; med. dr, Jane Österlind

ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=613

Mer information: Ingrid Hjalmarson, 08 - 690 58 13,  ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se