Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Datum: onsdag, 24 oktober, 2018

Tid: 13.15 - 16.00

Föreläsningen ingår i programmet hösten 2018 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden.  Föreläsningar ges 18 september, 24 oktober och 4 december på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

Fysioterapi vid mild - måttlig Parkinsons sjukdom
Föreläsningen kommer att handla om Parkinsons sjukdom och erfarenheter från forskning om specifik balansträning med personer med milda till måttliga sjukdomsfaser, som pågår vid Karolinska institutet.
Föreläsare: Leg. Fysioterapeut, PhD Breiffni Leavy
ANMÄLAN: http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=612

Mer information: Ingrid Hjalmarson, 08 - 690 58 13, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se