Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter

 

 

 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Sandlersalen

Anmälan

Nätverk för fysioterapeuter, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter.

Första nätverksmötet av tre hösten 2018. Datum för träffarna är: 18 september, 24 oktober och 4 december 2018.
Information om datum & program för kommande träffar 

Program den 18 september
Fyra fysioterapeuter presenterar sina uppsatser som de skrev som en del av sin utbildning till Silviafysioterapeuter. Vi får också möjlighet att ställa frågor till författarna och diskutera innehållet. 

1.      Fysioterapeutiskt perspektiv kring tvång och begränsning i demensvården - en intervjustudie (Författare Marie-Louise Carlström)
2.      Fysioterapeuters upplevelser av att handleda personal vid svåra förflyttningar av personer med demenssjukdom på särskilt boende (Författare Anneli Cristie)
3.      Fysioterapeuters erfarenheter av arbete i multiprofessionella team kring personer med demenssjukdom på särskilt boenden - En intervjustudie (Författare Lana Berglund)
4.      Fysioterapeuters resonemang kring att använda sig av utomhusmiljö i träning för personer med demenssjukdom i särskilt boende - En kvalitativ intervjustudie (Författare Madelene Bruce Danielsson)

Från och med 2018 behöver vi ta ut en årsavgift på 1 000 kr för varje särskilt boende där någon sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut deltagit vid någon av årets nätverksträffar. För att minimera administrationen faktureras avgiften efter höstterminens sista träff.

Varmt välkommen!

Ingrid Hjalmarson
08-690 58 13
ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se