Äldrecentrum medverkar på Seniordagen i Kungsträdgården

Datum: tisdag, 07 maj, 2019

Tid: 10.00 - 17.00

Plats: Seniordagen Kungsträdgården

Stockholm - en äldrevänlig stad?
 

Vi lever allt längre och andelen äldre ökar, framförallt i städerna. WHO:s nätverk Age-friendly cities and communities har lyft fram särskilt viktiga områden för att skapa äldrevänliga städer. Det handlar exempelvis om bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, samt omsorg och delaktighet.

Men är Stockholm en äldrevänlig stad? Äldreförvaltningen i Stockholm har bett Äldrecentrum att mäta vår stads äldrevänlighet. Du kan bidra genom att svara på Äldrecentrums korta enkät.

Har du inte möjlighet att komma till Kungsträdgården, går det lika bra att svara på enkäten digitalt. Du når den här!

Läs mer: här