Äldrecentrum erbjuder grupphandledning för projektledare

Datum: torsdag, 21 december, 2017

Tid: 00.56

Plats: Stockholm

pMed målsättningen att underlätta för projektledare inom äldreomsorgennbsp;planerar Äldrecentrum att erbjuda fem-sju projektledare att delta i grupphandledning. Utgångspunkten för handledningen kommer att vara både projektens olika faser och hur de är organiserade. Programmet kommer också att omfatta viss utbildning i projektarbete. Utbildningen leds av Ingrid Hjalmarsson och Jenny Österman, båda utredare vid Äldrecentrum. br /br /Projekt är sedan lång tid tillbaka en vanlig arbetsform för utvecklings- och förändringsarbete. Ett av Stiftelsen Äldrecentrums arbetsområden är att utvärdera projekt. Förutom att projekt innebär en möjlighet för kommuner och företag att prova nya arbetsformer är vår erfarenhet att projekt ofta visar sig vara svårare att genomföra än uppdragsgivaren har tänkt sig. I våra utvärderingar har vi också sett att problem och svårigheter som uppstår i olika skeden under projektets gång liknar varandra. En annan erfarenhet är att projektledare inte alltid har tillgång till det stöd de kan behöva för att driva sitt projekt i hamn.br /br /strongDatum/strongbr /Grupphandledningen planeras att starta under hösten 2012, med träffar en gång i månaden till och med maj 2013. Exakta datum meddelas senare.br /br /strongIntresseanmälanbr //strongMer information och prisnbsp;för utbildningen meddelas senare, men du kan redan nu göra en intresseanmälan./p

pstrongKontaktbr //stronga href="mailto:Ingrid.Hjalmarson@aldrecentrum.se"Ingrid.Hjalmarson@aldrecentrum.se/abr /a href="mailto:Jenny.osterman@aldrecentrum.se"Jenny.osterman@aldrecentrum.se/astrong/strong/p