181017_aula_medica_deltagare_i_informationsmotet.jpg