Utbildning för att förebygga våld mot äldre

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Stiftelsen Äldrecentrum arrangerar kontinuerligt utbildningar för att förebygga våld mot äldre. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda våldsutsatta personer stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att personal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 24 maj 2017 - 08:53 © Äldrecentrum

Aktuella utbildningar

Länk till utbildningen Uppmärksamma, fråga och agera som hålls hösten 2017.

Kontakt

Ingrid Hjalmarson
tfn: 08-690 58 13
e-post: ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se

 

Eva Norman
tfn: 08-690 58 03
E-post: eva.norman@aldrecentrum.se

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår