Stöd för samverkan kring personer med demenssjukdom

Äldrecentrum har från Äldreförvaltningen i Stockholms stad ett uppdrag att under 2013 och 2014 stödja en implementering av den överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående som Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting gemensamt arbetat fram.

Syftet med satsningen är att de olika aktörernas samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och deras anhöriga skall förbättras med målet att nå ett multiprofessionellt teambaserat arbete med den demenssjuka och hans/hennes anhöriga i centrum.

En central samverkansgrupp har bildats som stöd för arbetet med att implementera samverkansöverenskommelsen. Gruppen består av representanter från Äldreförvaltningen, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och Äldrecentrum, en äldreomsorgschef från en stadsdel samt länets samordnare för satsningen Bättre liv för sjuka äldre.

Centrala samverkansgruppen har vid två tillfällen i april 2013 bjudit in företrädare för lokala samverkansgrupper ute i stadsdelarna för att informera om den regionala samverkansöverenskommelsen och dess betydelse för det lokala arbetet. Uppföljande forum kommer sedan att genomföras under projekttiden.

Varje stadsdelsområde skall tillsammans med sin lokala hälso- och sjukvård skall arbeta fram lokala samverkansöverenskommelser utifrån den övergripande och projektets uppgift är att stödja och ge verktyg för det arbetet.

Arbetsprocessen kan delas in i tre delar:

  1. I varje stadsdel måste finnas en lokal samverkansgrupp som fattar beslut om hur samarbete och samverkan skall se ut.
  2. Deltagarna i de lokala samverkansgrupperna bör komma samman i en överenskommelse kring målgruppen.
  3. Utifrån överenskommelsen utformas lokala samverkansprogram.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 augusti 2013 - 13:31 © Äldrecentrum

Kontakt

Karin Gens
utredare
08-690 58 76 

Bengt Larsson
utvecklingschef
08-690 58 39

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår