Samverkan kring personer med demenssjukdom

Äldrecentrum har under de senaste åren haft ett flertal uppdrag från Äldreförvaltningen i Stockholms stad gällande samverkan kring personer med demenssjukdom.

Det har bland annat handlar om att stödja en implementering av den överenskommelse om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående som Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting gemensamt arbetat fram. Det har även handlat om att stödja stadens satsning på specialiserade demensgrupper inom hemjtänsten, som påbörjades 2012, och utbildningsseminarier om SIP, samordnad individuell plan, i respektive stadsdel för personal från landstingsverksamhet och kommunal verksamhet för äldre.

Syftet har varit att de olika aktörernas samverkan kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och deras anhöriga skall förbättras med målet att nå ett multiprofessionellt teambaserat arbete med den demenssjuka och hans/hennes anhöriga i centrum.

En central samverkansgrupp bestående av representanter från Äldreförvaltningen, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen och Stiftelsen Äldrecentrum fungerar som stöd för det gemensamma arbetet.

Enligt överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt ska varje stadsdelsområde tillsammans med sin lokala hälso- och sjukvård arbeta fram lokala samverkansöverenskommelser utifrån den övergripande. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 maj 2017 - 14:22 © Äldrecentrum

Länk

Kontakt

Karin Gens
utredare
08-690 58 76 

 

Bengt Larsson
utvecklingschef
08-690 58 39

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår