QUALID - instrument för att skatta livskvalitet

I Sverige lever cirka 150 000 personer med demens. Det är en sjukdom som ökar och fler efterfrågar en större kunskap kring sjukdomen. När Äldrecentrum bjöd in till föreläsningen om hur livskvalitet och välbefinnande hos personer med svår demenssjukdom kan skattas var intresset stort. Föreläsningen blev snabbt fulbokad och 170 personer fick möjlighet att lyssna till Hanna Falk, leg sjuksköterska och fil dr, forskningsledare vid Tre Stiftelser i Göteborg när hon berättade om möjligheten att mäta demenssjuka personer livskvalitet.

- Vi människor är kommunicerande varelser och när vi tappar språket vid exempelvis en demenssjukdom så kommunicerar vi på andra sätt berättar Hanna. Det sker istället via beteenden och sinnestämningar.

För att veta hur den demenssjuka personen mår har nu Hanna översatt ett instrument, Qualid, som kan mäta livskvaliten hos dem som tappat språket eller möjligheten att kommunicera. Qualid är ett amerikanskt instrument och genom att testa det på åtta äldreboenden har Hanna säkerställt att det fungerar.
Undersökningen genomförs av personal på äldreboendet som känner den demenssjuka personen och hennes/hans beteende väl. Utifrån den kunskapen besvarar personalen elva frågor som finns i Qualid instrumentet kring den sjukes beteenden och sinnestämning under den senaste veckan.

- Att skatta en annan person för att bedöma hur han eller hon mår är svårt och ett visst mätt av subjektivitet finns alltid. Därför är det viktigt att vara medveten om de faktorer som kan påverka skattningen sa Hanna

Qualid instrumentet är en kvalitetssäkring och kan även användas som ett hjälpmedel vid utbildning och handledning.

- Mätningen kan bidra till en ökad förståelse och användas som ett led i omvårdnadsprocessen där all personal får en gemensam målsättning och gemensamt synsätt för utan indikatorer vet vi inte vilken vård som vi bedriver sa Hanna.

Många som var med på föreläsningen berättade att de är nyfikna på att själva använda Qualid instrumentet på sina respektive boenden. För att underlätta arbetet beslutades det att nätverk ska startas i länet och de som är intresserade mailar in till Cecilia Werge på Äldrecentrum. Kontaktuppgifter finns i kolumnen till höger 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 04 april 2011 - 10:45 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår