SpråkSam utvärderas

Nu lider projekttiden mot sitt slut för SpråkSam. Under hela projekttiden har utvärderare arbetat med att granska coh utvärdera projektet och nu är deras arbete klart. Resultatet blev utvärderingsrapporten "SpråkSam- en nyckel till utveckling" och är skriven av Pia Juhlin Åstrand, Ingrid Skeppstedt och Anders Wiberg.

Rapporten hittar du här i kolumnen till höger.

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 14 mars 2011 - 14:01 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår