Ny kompetenssatsning på omsorgspersonal tar vid efter SpråkSam

SpråkSam lider snart mot sitt slut men resan fortsätter. Europeiska socialfonden (ESF) har nämligen beviljat projektet ArbetSam 38,9 miljoner kronor.  Projektägare blir Lidingö Stad som tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har ansökt om pengarna och som gemensamt kommer att driva projektet från den 1 februari 2011 till den 30 juni 2013. Huvudprojektledare för ArbetSam blir Kerstin Sjösvärd som lyckosamt även har drivit SpråkSam.

- ArbetSam har inspirerats av SpråkSam och kommer att fokusera på att bygga stödstrukturer på arbetsplatsen. Den största skillnaden är att ArbetSam även kommer att vända sig till personer med svenska som modersmål berättar en glad Kerstin.

Projektet inkluderar 50 arbetsplatser i ett tiotal kommuner i Stockholmsregionen, stadsdelar i Stockholm och privata vårdföretag. Cirka 800 personer erbjuds skräddarsydda utbildningar som ska höja kompetensen.

- Utbildningen kommer att ske på arbetsplatsen där vardagslärandet kan kombineras med formella utbildningsinsatser från Komvux och SFI (Svenska för invandrare), säger Kerstin Sjösvärd som berättar att det arbetsplatsnära lärandet ska kopplas till kurser på vård- och omsorgsprogrammet och svenska som andraspråk. Stödstrukturer för att skapa lärande arbetsplatser byggs upp.

- Vi tar med oss flera erfarenheter från SpråkSam där vi har sett flera vinster med arbetsplatslärandet som enkelt kan behovsanpassas och direkt kopplas till arbetets förutsättningar. Det skapar ett lärande som blir både verklighetsanknutet och kostnadseffektivt samt som därmed bidrar till ökad kvalitet i omsorgen säger Kerstin Sjösvärd.

Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare

För närvarande pågår arbetet med att bilda Arbetsams projektledning och att börja diskutera den utbildningsinsats som ska starta i augusti 2011.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 27 januari 2011 - 14:50 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår