Stockholm stad inför ”SpråkSam Stockholm”

SpråkSams lyckade arbete med att förbättra svenska språket hos vård och omsorgspersonal med svenska som andraspråk har rönt stor uppmärksamhet. Därför satsar nu Stockholm stad 3,5 miljoner kronor för att ytterligare lyfta språkkunskaperna i äldreomsorgen genom en särskild utbildningssatsning som ska genomföras under hösten. Äldrenämnden kommer att driva Kompetensutvecklingen som ska vara prioriterad både i centrala insatser för hela staden och i de olika enheternas planering.
– Många som idag arbetar inom äldreomsorgen har annat etnisk bakgrund, gör ett bra jobb men talar inte så bra svenska. Det försvårar kommunikationen med de äldre och kraven på skriftlig dokumentation som ökat, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (KD)

Stockholms stads nya satsning inkluderar 25 arbetsplatser med cirka 220 personer. Satsningen börjar v 34 med en informationsdag för anmälda chefer och fortsätter fram till jul.
- Det viktigaste är att etablera ett nytt sätt att tänka kring lärande och språkutveckling för personer med svenska som andraspråk. Jag är helt övertygad om att vi kommer att hinna det, och även att deltagare som är anmälda blir inspirerade och taggade för studier i svenska och vård/omsorg säger Kerstin Sjösvärd.

I den nya satsningen kommer de stödformer som har använts i SpråkSam att även användas på de nya arbetsplatserna. Det innebär att cheferna får coachning, medarbetarna får föreläsningar och att man kan bedriva handledning för vissa grupper.

Publicerad 2010-08-23

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 26 augusti 2010 - 14:55 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår