Hur vill jag arbeta i min roll som språkombud?



Alla projektets cirka 50 språkombud var inbjudna till nätverksträff torsdagen den 25 februari. Det var första gången som alla språkombuden i projektet samlades och förväntningarna på dagen var stora. Förmiddagen ägnades åt konkreta material som språkombuden kan använda i sitt arbete.

Catarina Persson, som föreläste i språkombudsutbildningen, presenterade verktyg och mallar som kan användas och visade på exempel från olika arbetsplatser i projektet. Arthur Henningson, konsult från Consider, fanns med under eftermiddagen för att leda det fortsätta arbete som cheferna på arbetsplatserna har jobbat med för att forma en plan för en språkutvecklande arbetsplats. Språkombuden fick möjlighet att  diskutera sina egna arbetsplatser och hur de skulle vilja ha det på arbetsplatsen för att den ska bli en plats där språket och kommunikationen ständigt förbättras.

- Vi är med i undervisningen för att visa att vi alla är delaktiga,
- I min roll som språkombud stöttar jag och uppmuntrat språket i arbetssituationerna
- Vi har möten med lärare, språkombud och chefer där vi gemensamt diskuterar innehållet i undervisningen för att knyta det till våra arbetsuppgifter
- Att vara tillgänglig är vikigt som språkombud
- Vi blandar rollen som språkombuden med rollen som dokumentstödjare
- Vi synliggör språkombudet på arbetsplatsen och kommer överens med chefen om hur rollen ska utformas.

Diskussion och erfarenhetsutbyte i de mindre grupper visade på den mångfald av roller som språkombudet kan ha beroende på arbetsplats och hur arbetsplatserna själva formade rollen till att möte de specifika behov som de har.

Nästa gång språkombuden ses är den 16 april när de träffas tillsammans med lärare och chefer för att fortsätta diskussionen kring arbetet med att språkutveckla arbetsplatsen.

Publicerat 2010-02-25

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 14:03 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår