Språkombuden erbjuds kurs i reflektion och bemötande

Språkombudens roll för att utveckla en språkutvecklande arbetsplats är viktig. I SpråkSams arbete har det framkommit önskemål om att stärka språkombudens kompetens ytterligare och bygga vidare på de kunskaper som har uppnåtts genom språkombudsutbildningen. Projektet har därför beslutat att erbjuda en kurs i reflektion och bemötande för de som genomgått språkombudsutbildningen. 

Den grundläggande tanken med reflektion är att noggrant tänka efter, medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet. Genom regelbundna reflektionsmöten på arbetsplatsen får personalen tillsammans inhämta och bearbeta kunskap med utgångspunkt från deltagarnas upplevelser och erfarenheter i vardagssituationer. På detta sätt skapas tillfällen att tillsammans reflektera över sitt arbetssätt och se utvecklingsmöjligheter. Att fortlöpande reflektera i arbetet är både kompetensutvecklande och personalvårdande.

Kursen består av fem heldagar under perioden december 2010 - mars 2011. Sista anmälningsdagen är den 12 november 2010.   

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 november 2010 - 14:19 © Äldrecentrum

Kontakt

Eva Norman
08-690 58 03

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår