Med språket som arbetsredskap

I Hässelbygård träffas några av de studerande i projektet SpråkSam en heldag varannan vecka för att lära sig att mer om omvårdnad och svenska.  Temat för dagen var utvärderingar och genomförande-planer. En biståndsbeskattning kring en påhittat person låg till grund för dagens lektion och tillsammans men läraren  Lena Johansson och Kerstin Sprang fick eleverna diskutera kring hur en genomförandeplan för den påhittade äldre personen kunde se ut.

De studerande i denna grupp är i vanliga fall åtta personer som alla arbetar på Vällingby hemtjänst. På plats den här dagen fanns Nesin Cilek. Nesin kommer från Turkiet och har bott i Sverige i 24 år, varvid hon har arbetat 9 år vid Vällingby hemtjänst. Tillsammans med vårdbiträdet Rana Saduk som bott i Sverige i 15 år och arbetat 8 år inom vård och omsorgen får Nesin lära sig att skriva och läsa samtidigt som de lär dig data och det nya vårdsystemet parasoll.
- På vår arbetsplats har vi många nationaliteter och vi ska alla prata ett språk, svenska berättar Rana som från början inte uppskattade att bli utvald till att studera inom SpråkSam.
- Det kändes svårt att få veta att jag skulle behöva studera svenska efter så många år i Sverige men nu ser jag att jag behöver utbildningen och  vi får lära oss väldigt mycket. Även våra arbetskollegor vill gå utbildningen och ser att vi lär oss nya saker hela tiden  säger Rana.

På plats under lektionen finns även Zebiba Adane från Etiopien som bott 15 år i Sverige och har arbetat nio år inom vården och Melihat Dogan, som har sitt ursprung i Turkiet, och har arbetat nio år inom vård och omsorgen.

Förutom studierna så är Melihat även språkombud på sin arbetsplats. I rollen som språkombud har Melihat en särskild roll som den drivande kraften för språk-utveckling på arbetsplatsen och den personen som ska stötta sina kollegor i frågor kring språket.
- Tillsammans med Nesin är vi två utländska språkombud på vår arbetsplats vilket kan vara både positivt och negativt. Ibland är vi rädd att vi lär ut fel ord och korrigerar våra kollegor fel eftersom att svenska inte är vårt modersmål. Men det positiva är att vi vågar rätta någon som säger fel och att vi har ett speciellt ansvar för frågan berättar Melihat.

Att arbeta på en arbetsplats där många olika kulturer och språk samlas kan ibland vara en grogrund för onödiga missförstånd.
- Ibland blir det en upphetsad stämning när vi inte förstår varandra i arbetsgruppen men med bra handledning får vi tips på hur vi ska reda ut sådana situationer berättar Melihat.

Även missförstånd mellan personalen och de boenden/kunderna kan uppstå när inte språket är rätt.
- Det är viktigt att uttala orden rätt, speciellt när den boende/kunden hör dåligt och dessutom kan vara dement och inte riktigt har möjlighet att förklara vad de vill berättar Nesin. 


Publicerat 2010-04-01

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:59 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår