SpråkSams deltagare besöker Köpenhamn

Den första studieresan till Danmark genomfördes veckan 38. Elva förväntansfulla deltagare från SpråkSam tog det tidiga morgontåget till Köpenhamn för att besöka plejehjemmet Slottet.


 
Efter studiebesöket på det danska vårdhemmet låg ett besök på Social- och Sundhedsutdannelsen på schemat. Där fick SpråkSams deltagare träffa både elever och lärare på  Social- och Sundhedsutdannelsen, det vill säga dansk yrkesutbildning på gymnasienivå för arbete på sjukhus och i social omsorg. Därefter presenterade Hanne Dupont, konsulent från Sundheds-oh Omsorgsforvaltningen, hur de arbetar med danskundervisningen och annan kompetensutveckling i Köpenhamns stad.

Resan gav många nya intryck och lärdomar. Trots att Sverige och Danmark ligger nära varandra på många sätt finns skillnader både i utbildningssystem och omsorgens organisation, men också i generella välfärdsfrågor. Ett exempel är sjukskrivningsreglerna där man i Danmark inte har någon karensdag utan får 100% lön från första sjukdagen.

Resan innebar också en praktisk övning i att försöka förstå varandra över språkbarriären. Deltagarna fick öva på att våga fråga när man inte förstod språket, att förklara för varandra och stanna upp för att se till att alla hängde med.
- Nu har jag blivit mer medveten om vilken ansträngning det är att lyssna till och försöka förstå ett främmande språk. Det är verkligen svårt! sa en av deltagarna efter studiebesöket.
- Som andraspråkstalare får man anstränga sig väldigt mycket mer och min förståelse för andraspråkstalare har blivit större,  var en annan kommentar från SpråkSams deltagare under Köpenhamnsbesöket.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 november 2010 - 15:52 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår