SpråkSam är med på Almedalen 2010

"Klarspråk om dålig svenska på jobbet" - så lyder rubriken på seminariet som SpråkSam håller i under Almedalsveckan på Gotland i sommar. På plats onsdagen den 7 juli finns Stockholms äldreborgarråd Ewa Samuelsson tillsammans med SpråkSams projektledare Kerstin Sjösvärd och Meheret Dawit,modersmålslärare och tolk i tigrinja och amharinja för att diskutera problematiken bakom SpråkSam.

Almedalsveckan är en tillställning som är öppen för alla som vill diskutera och debattera samhällsfrågor och den frågan som SpråkSam tar med sig in i debatten är "Vem har ansvar för att personer som har andra modersmål lär sig svenska och vilka definierar vad som är bra och dålig svenska?" Även frågan om hur kan en arbetsplats formas till att bli språkutvecklande för att stödja dem som lär sig språket kommer att belysas tilsammans med diskussionen kring om en mångkulturell arbetsplats är en tillgång eller ett problem? Förutom seminariet på Joda Bar kl 09.00-10.00 där diskussionen sker mellan pubilken andraspråkstalare, politiker och initiativtagare så kommer SpråkSam öven att befinna sig på plats nummer 49 - på Holmen -Hamnplan.

Publicerat 2010-06-01

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:34 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår