SpråkSam sprider sig

Intresset för SpråkSams arbetssätt är stort och projektledningen har nyligen besökt Göteborgs regionala Vård- och omsorgscollege samt Göteborgs stadskansli för att berätta om projektet. Tjänstemän, chefer och lärare inom omsorg och vuxenutbildning deltog och diskuterade hur man kan förbättra kompetensutvecklingen för anställda inom omsorgen. Frågorna var många och tankarna om språkombud och språkombudsutbildning i Göteborg väcktes.

Även på hemmaplan sprider sig projektet och i Stockholm samarbetar SpråkSam nu med Vård- och omsorgscollege region Stockholm och till hösten planeras en gemensam konferens.
När alla på arbetsplatsen engageras för att språket och kommunikationen ska förbättras startar många goda cirklar. Tanken att alla i personalen ansvarar för språkutvecklingen leder till bättre klimat på arbetsplatserna som stärker motivation hos dem som lär sig språket. I sin tur leder leder detta till bättre arbetsklimat, som stärker motivationen. Om man betraktar flerspråkighet som en resurs samtidigt som man inser att man behöver svenska som kommunikationsspråk tar språkutvecklingen  fart och kan inte hejdas.

Fakta: Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform för att utveckla utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg. VO-college drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting och är uppdelat i regioner.

Publicerat 2010-05-19

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:33 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår