SpråkSam sätter avtryck i Göteborg

Hösten 2010 testar Göteborgs Stad språkombudsidén, ett koncept som har inspirerats av SpråkSam.

Inom Göteborgs Stad pågår sedan 2004 arbetsplatsförlagd utbildning riktad till vård- och omsorgsanställda som, exempelvis, saknar gymnasiets omvårdnadsprogram. Utbildningen kallas Lärande på arbetsplatsen, LPA. Förra året startade Göteborg en annan variant av LPA, och som till vissa delar är närbesläktad med SpråkSam. Den heter LPA-Språk och vänder sig till anställda inom äldreomsorgen som har bristfälliga kunskaper i svenska språket, vilket gör att de bland annat inte kan genomgå gymnasiets omvårdnadsprogram. Här erbjuds undervisning i svenska språket, i kombination med en kurs, vård och omsorgsarbete (omvårdnad) som ingår som en del av omvårdnadsprogrammet. Detta för att ge de anställda formell behörighet att senare kunna studera på omvårdnadsprogrammet.

Och nu till hösten 2010 startar en variant av LPA-språk, där man bjuder in äldreomsorgspersonal som uppfyller formell kompetens i omvårdnad, men som saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att t.ex. uppfylla kraven på dokumentation. Inom båda varianterna av LPA-Språk satsar Göteborg på att utbilda cirka 25 språkombud som ska fungera som stöd för kursdeltagarna ute på arbetsplatserna. Det är här SpråkSam kommer in bilden, med sina goda exempel och erfarenheter av språkombud som stöd för språkinlärning. 

Bland de personer som kommer att undervisa på språkombudsutbildningen är projektledare för SpråkSam, Kerstin Sjösvärd, som ska berätta om sina erfarenheter från SpråkSam, och undervisa språkombuden kring språk och språknivåer, bland annat. Ytterligare en person knuten till SpråkSam kommer att undervisa i Göteborg.

Göteborgs språkombudsutbildning hösten 2010 fungerar som pilotprojekt och betalas av ett så kallat ”personal- och kompetensförsörjningsanslag” inom Göteborgs Stad. LPA-deltagarnas utbildning bekostas som tidigare av den kommunala vuxenutbildningen. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 september 2010 - 13:28 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår