SpråkSams arbetssätt presenteras i rapport från Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv har sammanställt rapporten ”Svenska som (alla) andra språk”. Rapporten är en översikt av systemet för Svenska som andra språk och i rapporten är SpråkSam med för att visa ett förhållningssätt där svenska språket ses som en kompetens bland andra och där man har satsat på utbildning i svenska för medarbetare.

Rapportresultatet presenterades tisdagen den 25 maj och ett 30 tal personer från bland annat kommuner och olika institutioner fanns på plats för att ta del av innehållet i rapporten och diskutera frågan kring svenska som andra språk och hur systemet kan bli mer effektivt för att passa de nya behoven som finns idag.

Från SpråkSam var projektledare Kerstin Sjösvärd inbjuden för att berätta om det synsätt på inlärning som projektet arbetar för och för att visa ett gott exempel på hur företag kan stärka sin kompetens genom att utbilda verksamhetens anställda i svenska.

Även Carl Gustafson, personalansvarig på JV Söderströmstunneln var inbjuden för att dela med sig av de erfarenheter som bolaget har av att erbjuda svenskutbildning till sina anställda. 

Oavsett hur inlärningen av svenska som andraspråk sker så var de flesta på seminariet eniga om att en väl fungerande utbildning i svenska som andraspråk är en förutsättning för att kunna ta till vara den kunskap och kompetens som personer från andra länder bidrar med. 

Publicerat 2010-05-26

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:29 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår