Utvärderingskonferens visar: SpråkSam kan leverera!

Halva tiden för projektet SpråkSam har nu gått och tisdagen den 15 juni bjöd SpråkSam in till halvtidskonferens. Fokus under dagen var utvärderarnas resultat och erfarenheter i projektet, en utvärdering som ligger till grund för att se hur arbetet med språkutvecklande arbetsplatser och utbildningen för dess personal har gett för följder. För att sätta SpråkSam i ett omvärldsperspektiv var Karin Persson, koordinator för ESF inbjuden. Karin berättade om ESF fondens arbete med att stödja projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Hon berättade att det transnationella arbetet kommer att sättas i fokus framöver och presenterade även olika sätt på hur man kan lyckas med ett sociafondsprojekt.

Att SpråkSam har lyckats var något som utvärderarna belyste på konferensen.
- SpråkSam kan leverera var en av kommentarerna från Anders Wiberg, utvärderare från ATK Arbetstagarkonsultation AB, som berättade att en av de intervjuade cheferna hade påpekat att SpråkSam var det bästa som hade hänt på deras arbetsplats. Samma åsikt hade Ingrid Skeppstedt som i sin utvärdering sett tydliga framsteg hos deltagarna och ökade kunskaper hos chefernas både om den språkliga situationen och språkinlärning samt om vad arbetsplatsen kan göra för att stötta den som lär sig språket. Samtidigt har en medvetenheten ökat på arbetsplatserna och projektet har skapat en öppnare attityd där språkproblemen kan diskuteras.

Anders och Ingrids utvärdering har skett i tre delar, Insamling av basfakta via en enkät, effektutvärdering för att granska att projektet når sina mål samt utveckling av omgivande strukturer. Därtill görs en utvärdering av utbildningen, pedagogisk utveckling och deltagarnas språk- och yrkesutveckling. Utvärderingen visade även att alla arbetsplatser inte har kommit lika långt i sitt arbete vilket beror bland annat på de olika förutsättningar som arbetsplatserna har.

Efter utvärderarnas presentation av halvtidresultatet var det dags för Mats Landqvist, språk- och kommunikationsforskare, att presentera SpråkSams delprojekt " Metodutveckling med forskarsstöd" som han är engagerad i.
- Målet med metodutvecklingen är att skapa en medvetenhet kring kommunikation  och det gör vi genom att föra diskussioner med personalen i små grupper där utgångspunkten är upplevda vardagsproblem. Fokus i delprojektet är att testa kommunikativa redskap och verktyg och analysera deltagarnas utveckling berättade Mats som menar att exempel på olika situationer som bearbetas visar normer som man tror är det normala.
- Genom att diskutera normer och beteenden skapar man en distans där man kan sätta sitt eget beteende i fokus.

Mats är just nu inne i arbetet på arbetsplatsen nr 2 och rapporten från delprojektet kommer i samband med SpråkSams slut i april 2011.

Dagen avslutades med en frågestund där frågan kring en fortsättning på SpråkSams arbetssätt diskuterades och många i publiken undrade vad som skulle hända efter projektets slut.

Publicerat 2010-06-16

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:21 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår