SpråkSam i Almedalen diskuterade klartspråk om svenska på jobbet!

 

I hård konkurrens med 1395 andra evenemang befanns sig SpråkSam på Almedalsveckan på Gotland. Veckan inleddes med ett miniseminarie i ESF tältet "Möjligheternas hus" på tisdagen den 9 juli som leddes av huvudprojektledare Kerstin Sjösvärd. Därefter följde ett större seminarie onsdagen den 7 juni där Kerstin tillsammans med Stockholms äldreborgarråd Ewa Samuelsson och Meheret Dawit, modersmålslärare och tolk i tigrinja och amharinja diskuterade problematiken med dålig svenska på arbetet och hur kollegor kan stötta den personen som lär sig svenska.  

- Mina arbetskollegor blev mina lärare och genom dem lärde jag mig språket sa Meheret som berättade om sin resa in i den svenska språket och samhållet.
- Barn lär sig språket genom leken, vuxna genom arbetet betonade Meheret och menade att möjligheten att kunna kommunicera och skämta med arbets-kamraterna var det bästa betyget som man kan få.

Kerstin berättade om projektet och utvärderingen som visat att cheferna genom projektet äntligen vågat ställa krav och att deltagarna upplevde projektet som att det nu var någon som lyssnade till dem.
- Språkfrågan är problematisk och många icke svensktalande känner sig diskriminerade samtidigt som svenskarna är för försiktiga och inte vågar ta i problemet sa Kerstin. Men  i vård och omsorgen har språket en central betydelse för kvalitén och är ett viktigt verktyg för en rak och tydlig kommunikation.

- Det unika med projektet är att det angriper språkproblemet på både individnivå, organisations nivå och den strukturella nivån, något som jag tror är nyckeln till projektets framgång och nu hoppas vi att projektet ska leva vidare sa Kerstin.

För att få projektet att leva vidare springning en viktig faktor och Kerstin berättade att bland annat Göteborg nu har köpt in en språkombudsutbildningen som är en del av projektet.

Pengar är så klart en annan faktor som kan få projektet att leva vidare och Ewa Samuelsson berättade att projektets goda resultat att fått Stockholms stad att avsätta 3,5 miljoner kr för att sprida Språksams arbetssätt vidare till fler arbetsplatser.
- Idag är den äldre människan i centrum på ett annat sätt än tidigare och då blir språket ännu viktigare och språket hos vård och omsorgspersonalen ska ses som en kunskap inte en del av personen sa Ewa.

Bredden på publiken var stor och både personer som arbetar på arbetsförmedlingen med nyanlända och ordförande för svenska geriatriker föreningen fanns på plats för att ta del av diskussionen. 

Publicerat 2010-07-09

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 12:52 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår