SpråkSam delar med sig av erfarenheter på rikskonferens

Den 17 november var SpråkSam inbjudna till Vård- och omsorgscolleges rikskonferens på Globen Hotell i Stockholm. 120 personer var anmälda till konferensen och Kerstin Sjösvärd och Maj Berg från SpråkSams projektledning fick två miniseminarier att fylla med information om projektet. Seminarierna drog fullt hus och publiken bestod av bland annat rektorer, lärare och utbildnings- och utvecklingspersonal från hela landet.

Kerstin inledde seminariet med att berätta om bakgrundsläget i länet.
- Inom Stockholms län har vi en majoritet av personal med utländsk bakgrund som arbetar inom vård och omsorgen. Det har genomförts många satsningar med det finns alltid en personalgrupp med kort utbildningsbakgrund som är svårt att nå berättade Kerstin.

Deltagarna i seminariet var aktiva och Kerstin och Maj fick svara på flera frågor. Många deltagare hade liknande upplevelser av problematiken kring språket.

- I Falun har vi idag fler personer med utländsk bakgrund på omvårdnadsprogrammet än personer födda i Sverige sa en kvinna i publiken som även berättade om en liknande satsning där vårdlärare, arbetsplats och SFi samarbetar.

- Det är oerhört svårt och ett problem som sprider sig var en annan kommentar från en av seminariedeltagarna och som delades av många.

- Det som är viktigt i en sådan här satsning är att hela arbetsplatsen engageras och att det inte bara är den personen som ska lära sig svenska som behöver engageras utan det är ett gemensamt uppdrag sa Kerstin.

Maj berättade om utbildningen i SpråkSam
- När olika yrkesroller och kulturer möts har det i början skapat en del problem. Dels skulle chefen och lärarna samarbeta, dels skulle vård och svenska läraren samarbeta och lärarna skulle även vara ute på en arbetsplats och bedriva lektioner, något som i början skapade en del turbulens sa Maj. Lärarna har inte heller arbetat utifrån den klassiska lärarrollen med böcker som litteratur utan har utgått från arbetsplatsens material.

- Det finns ingen färdig metod att arbeta ifrån och en del av lektionerna är lärarna ute i arbetet rent praktiskt och en del bedrivs teoretiskt i klassrummen.
Seminariedeltagarna hade många frågor. Bland annat ville de veta hur ett SpråkSam projekt kan drivas på en mindra ort och få tips på hur man lyckas.
- Det behövs en långsiktighet i arbetet, man lär sig nämligen inte svenska bara för att man får ett jobb avslutade Kerstin seminariet med.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 november 2010 - 13:07 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår