Skolledarna träffas

Rektorer och skolledarna inom Komvux och SFI träffades måndagen den 8 februari för att gå igenom dagsläget i projektet. Senast skolledarna sågs var i höstas tillsammans med lärarna och nu var det dags för en genomgång av hur arbetet har gått och för att diskutera vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra sedan sist.

Projektledare Kerstin Sjösvärd drog en snabb genomgång kring vart projektet befinner sig nu och berättade om de två nya utförarna som har tillkommit i projektet. Skolledningen fick ställa frågor och diskutera kring problem och lösningar som de hade stött på samt reflektioner kring höstens arbete. Kerstin berättade även om frågeställningar inför våren 2010 och informerade om vårterminens aktiviteter.

- Till våren blir det mer fokus på arbetsplatsen och arbetet där, berättade Kerstin

Reflektionerna kring projektet var relativt lika från de olika stadsdelarna kring projektet och många hade uppfattningen att lärarna tycker att det är kul att undervisa i SpråkSam och att det nya sättet att arbeta är något som uppskattas. 

Skolledarna fick även ta del av dokumentationen av hur språkombuden utbildas och hur de ska arbeta på arbetsplatserna tillsammans med lärare, chefer och arbetskollegor.

Publicerat 2010-02-08

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 16:19 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår