En halvdag på arbetsplatsförlagd utbildning på Ekbackens boende

Det är torsdag eftermiddag den 22 april. Längs ena sidan på ett långt konferensbord i ett rum på nedre botten på Ekbackens äldreboende sitter sex vårdbiträden, fyra kvinnor och två män. Gemensamt är att de har utländsk bakgrund och är här för att utveckla sina kunskaper i svenska språket i kombination med omvårdnad. Det är deras femte halvdag på SpråkSams utbildning. Den leds av vårdlärare Christine och svensklärare Tobias.

Christine plockar fram en gul bok med blank framsida, ”Kalabalik på hemmet”. Alla slår upp kapitel 5 som heter ”En stadig frukost”.
-Vad är en stadig frukost?, frågar Christine.
Deltagarna ger olika förslag. Kaffe och macka. Gröt kanske. Christine understryker att det betyder en ordentlig frukost. Hon undrar om någon har stött på något konstigt ord i kapitlet. Alla bläddrar och funderar.
-Vad är” häda”? undrar Johannes.
Christine och svensklärare Tobias förklarar, och så går de vidare i texten. 
- Vad handlar texten om? frågar Christine
- Om kaos. Vi känner igen oss, säger Malee
- Hur hanterar personalen det här?
- Det är viktigt att personalen är lugn, då blir pensionären lugn, säger Ami.
Alla börjar berätta om sina upplevelser av hur det blir när någon pensionär är orolig. Om hur personalen beter sig i stressiga situationer på deras arbetsplats.

Diskussionerna kring texten fortsätter. De talar om vad personerna i boken gör och vilka de är. En av pensionärerna i texten sjunger. Deltagarna skrattar och känner igen sig. Stämningen är stundtals spontan och stundtals koncentrerad. Enligt Christine är målet med att läsa boken att få deltagarna att prata, något som fungerar bra här. 

Hemläxan till nästa träff är uppskriven på ett blädderblock. Det är en handfull frågor kring nästa kapitel i boken. Christine uppmanar deltagarna att själva skriva upp frågorna. Exempelvis: ”Vilka tankar får du av det du har lästa?” Kompakt tystnad och koncentration. Alla skriver. Då och då måste Christine förtydliga vad som står. Det gör hon genom att läsa frågorna högt. Och så påminner hon dem om att frågorna ska besvaras med hela meningar.

Malee Johansson, vårdbiträde på Ekbackens äldreboende, är en av deltagarna på SpråkSams utbildning. Hon kommer från Thailand men har bott drygt 30 år i Sverige och har jobbat inom äldreomsorgen nästan lika länge. Hon talar flytande svenska, men vill förbättra sitt skrivande.
- Jag begärde själv att få gå den här kursen. Jag hade hört talas om Språksam från ett annat äldreboende.
Malee Johanssons mål är att lära sig att skriva den sociala dokumentationen. Hon har inte skrivit någon tidigare, hon har helt enkelt låtit bli eftersom hon tycker att hon inte behärskar svenska tillräckligt bra i skrift.
- Att utbilda sig på jobbet och att gå en utbildning som handlar om jobbet är bra. Det är för sent för mig att sitta i skolbänken, som Komvux.

Sista punkt för denna halvdag är högläsning om Torsten Karlsson, en påhittad person som bor på äldreboende som har fått stroke. Deltagarna får läsa högt. Det går knackigt eftersom texten är fylld med ord som ”änkeman”, ”PRO”, ”sensibilitet”, rehabavdelning”, och facktermer som ”hypertoni” och ”insulinbehandlad diabetes”. Efter varje stycke går lärarna igenom ordens uttal och vad orden betyder. När uttrycket ”nedsatt sensibilitet” dyker upp i texten diskuterar de skillnaden mellan ”känsel” och ”känsla”. Utifrån texten om Torsten Karlsson ska deltagarna sedan fylla i hans levnadsberättelse i en den sociala dokumentationen. Den dokumentation som ska finnas om varje vårdtagare på äldreboenden i Sverige. På sikt ska deltagarna göra en fullständig dokumentation om Torsten Karlsson, där bland annat även journalanteckningar ingår. 

Publicerat 2010-04-22

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:37 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår