Nu fortsätter vi att lägga pusslet som ska språkutveckla arbetsplatsen

Lärare, chefer, språkombud och handledare fyllde Bringsalen på Ersta Konferens den 2 december. De var inbjudna för att ta del av intressanta och spännande resultat och iakttagelser som kan inspirera till utveckling av nya arbetsformer och metoder på arbetsplatsen.

Språk-och kommunikationsforskare Gunilla Jansson, Mats Landquist och Ingela Tykesson från Stockholms universitet och Södertörns Högskola driver de två metodutvecklingsprojekt som finns på fyra av SpråkSams arbetsplatser. Tillsammans inledde de eftermiddagen med att presentera och sammanfatta resultaten i de båda delprojekten som handlar om språkutvecklande aktiviteter på arbetsplatsen och hantering av kommunikativa dilemman. 

Därefter fanns Catarina Persson, Karin Matsson, Kerstin Winblad på plats för att berätta om  erfarenheter och iakttagelser från föreläsningar, chefscoachning och handledning på SpråkSams arbetsplatser.

Efter en bensträckare och lite frukt var det dags för nätverksmöten och då delades lärarna, cheferna och språkombuden och handledarna in i grupper för att diskutera och sammanfatta de erfarenheter som man har fått samt hur de kan fortsätta arbetet med att språkutveckla arbetsplatsen även efter att SpråkSam projektet är slut.

Presentationerna från dagen finns i kolumnen till höger

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 09 december 2010 - 11:58 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår