Mer jämställdhet på dagordningen

– På fredag kommer pappaledigheten att öka, vet ni varför? Frågan ställs av Dennis Kullman från Länsstyrelsen i Stockholms län, som arbetar med att ta in jämställdhetsfrågor på dagordningen för ESF-projekt, och som är inbjuden till SpråkSams lärarträff.

Alla funderar, ingen svarar.

– Det är då världsmästerskapen i fotboll startar. Pappaledigheten ökar också vid OS och älgjakten. Nu raljerar jag lite, men ändå.

Det är vanligt att jämställdhetsfrågor hamnar i ett sidospår och blir till något man inte riktigt hinner med. Det är ett dilemma, och en fråga som Dennis Kullman lyfter för de 16 kvinnliga lärare – inga manliga – som har samlats på lärarnätverksträffen en solig måndag i början av juni.

Rosa och ljusblå dopkort, eller leksakskataloger är ett tydligt exempel på hur kvinnligt och manligt delas upp, eller snarare hålls isär. Det finns också begrepp som fotboll och damfotboll, vilket är exempel på hur det kvinnliga underordnas det manliga, där det som män gör utgör normen. Dennis Kullman har många exempel. Han talar om fem härskartekniker som tydliggör jämställdhetsproblematiken runt om i samhället, bland annat osynliggörande och förlöjligande. Han berättar om en kvinna som varit med om att VD:n på hennes företag suttit och sovit när hon höll ett föredrag. Eller att bli kallad lilla gumman. En annan härskarteknik kallas dubbelbestraffning. Det kan vara när kvinnor som väljer att vara hemma med sina barn under längre tid betraktas som gammalmodiga hemmafruar, men som å andra sidan riskerar att ses som hårda karriärkvinnor om de väljer att arbeta mycket.

Frågor kring jämställdhet är viktiga att få upp ögonen för, och att arbeta aktivt för, menar Dennis Kullman. Det bästa vore att lära sig se aspekter av jämställdhet överallt i vår vardag, tillägger han. Han uppmanar lärarna på nätverksträffen att fundera över hur de kan få in jämställdhetsfrågor i sin undervisning. Det visar sig att flera av lärarna har problem i sina grupper med män som dominerar samtalen, som tar över medan kvinnorna sitter tysta och lyssnar. En annan av lärarna berättar om hur en manlig anställd från ett annat land, låtit sin kvinnliga kollega från samma land utföra alla hemtjänstuppgifter hos en av deras vårdtagare.

Ett bra sätt att ta upp jämställdhetsfrågorna i SpråkSams undervisning ute på hemtjänstlokaler eller på äldreboenden, kan vara att utgå från sådana här konkreta situationer som händer på jobbet, tycker flera av lärarna. Och de kan diskutera vårdbiträdenas yrkesroller ur ett kvinnlig/manligt perspektiv. En av lärarna anser att det är viktigt att man diskuterar vad lagen säger om jämställdhet, kränkningar och liknande. Dennis Kullman föreslår att de resonerar kring vad söner respektive döttrar förväntas göra för sina åldrande föräldrar.

 Andra förslag är att man i undervisningen definierar och diskuterar begrepp som jämställdhet, jämlikhet, kön och genus, mångfald, positiv särbehandling, jämställdhetsplan, diskriminering, osv.

– Jag tror att det är viktigt att ta fram sina egen personliga erfarenheter och tankar om såna här frågor, och ta upp det i dialogform, säger en av lärarna.

Några definitioner som Dennis Kullman ger lärarna:

Jämställdhet: ett tillstånd som kan anses råda när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jämlikhet: Alla individers lika värde; I politiska sammanhang även inflytande och sociala förhållanden; jämlikhet kan motiveras från olika utgångspunkter: t.ex. religion, naturrättsliga föreställningar, liberalism, socialism och demokrati.

Kön/genus: Kön är någon som är man eller kvinna (biologiskt kön); Genus, ett begrepp för att förstå och urskilja föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Relationen mellan könen samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas.

Publicerat 2010-06-09

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:22 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår