Lärarnätverk stöttar lärarna

Den 4 februari gick årets första lärarnätverk av stapeln. Representanter från alla projektets lärarpar/lärarlag var representerade och sammanlagt fanns 18 vård- och språklärare på plats för att ta del av nätverket.

Dagen inleddes av Maj Berg från projektledningen som gav en kort övergripande information om projektets organisation och struktur. Därefter informerade Elisabet Hermansson om metodutvecklingen med forskarstöd, för språkutvecklande arbetsplatser som sker på fyra arbetsplatser. Elisabet informerade också om de olika stödformerna som projektet erbjuder arbetsplatserna och som på flera arbetsplatser redan har startat; chefcoaching, föreläsningar till all personal, handledning till språkombud och övriga medarbetare.

Bengt Larsson berättade om den allt större uppmärksamheten som projektet får, både nationellt och internationellt. Lärarna har gjort ett väldigt bra arbete med kartläggningen och att dra igång undervisningen vilket är en stor del av orsaken till den positiva uppmärksamheten som projektet får. 

Därefter delades lärarna  in i två grupper där den ena gruppen fick ta del av handledning med pedagogiska och didaktiska diskussioner med Ann-Sofie Bjärkeblad från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Den andra gruppen fick lyssna till projektets utvärderare Ingrid Skeppstedts resultatet av kartläggningen och diskuterade runt samstämmighet/skillnader mellan lärarnas och elevernas skattningar. Projektets huvudmål gicks igenom och frågor kring hur vi ser på det som står i målen nu, när undervisningen är igång och vi har lärt känna arbetssätten, arbetsplatserna och deltagare diskuterades.

Publicerat 2010-02-04

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 16:24 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår