Lärarnas erfarenheter diskuteras

Efter önskemål från lärarna genomfördes torsdagen den 18 mars en extra insatt nätverksträff. Hälften av alla lärare från SpråkSam fanns på plats för att föra pedagogiska och didaktiska diskussioner samt erfarenhetsutbyte runt undervisningen och samverkan med arbetsplatserna. Diskussionerna baserades på lärarnas egna erfarenheter, utifrån givna frågeställningar.

Diskussionerna skedde i mindre grupper med vårdlärare och språklärare som träffas var för sig för att därefter träffas tillsammans i blandade grupper med både språk- och vårdlärare. Diskussionsgrupperna hade stöttning från Ann-Sofie Bjärkeblad, lärarhandledare och Maj Berg från projektledningen som deltog under nätverksträffen.

Publicerat 2010-03-18

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 14:00 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår