Lärare, chefer, språkombud och handledare snackar SpråkSam

Ett 60-tal lärare, chefer, språkombud och handledare inom SpråkSam samlades i Ersta diakonis anrika lokaler med knarrande ekparkett och högt i tak. Här diskuterade man under rubriken ”Att lägga pusslet II, workshop” i smågrupper hur SpråkSams verksamhet fungerar ute på arbetsplatserna.

–Behovet av språkutvecklande arbetsplatser har varit mycket större än vi språkombud någonsin trott. Våra arbetskamrater har börjat våga fråga mer och det har blivit bättre klimat på vår arbetsplats. Och samarbetet mellan lärare, chefer och språkombuden har fungerat bra, säger ett av språkombuden.

Andra språkombud har liknande erfarenheter. Att arbetskamraterna som går SpråkSam-utbildningen börjar ta för sig mer, och att personalgrupper har blivit mer jämlika.

Cheferna och lärarna instämmer med språkombuden, sam-stämmigheten verkar stor kring hur SpråkSams verksamhet fungerar. Flera av cheferna tycker att det fungerar väldigt bra med arbetsplatsnära kurser, och att dagliga arbetsuppgifter integreras i undervisningen. Några chefer säger att dokumentationen har förbättrats.

Men, motivationen hos en del deltagare har varit dålig, säger språkombuden. Deltagarna har känt sig utpekade och haft svårt att få sina hemuppgifter gjorda på helgerna. Ett språkombud säger:

–Vissa medarbetare saknar insikt om att de ska gå utbildningen för sitt eget bästa, de tänker inte på de personliga vinsterna. De tror att de måste gå kursen för arbetsplatsens skull. 

En av cheferna tillägger:
–Deltagarna tappar intresset i takt med att deras frånvaro ökar.

Några av cheferna säger dock att många deltagare som har varit negativa, har blivit mer positiva till utbildningen under tidens gång. Det är också viktigt att man ökar engagemanget hos den personal som inte deltar i själva utbildningen.

En annan sak som är negativ är att språkombudens uppdrag har varit otydligt och att det har varit svårt att organisera arbetet kring deras roll.

Många talade också om att vilja fortsätta samarbetet mellan lärare, chefer och medarbetare när SpråkSam-projektet är slut. Och att lyfta fram språkutvecklingstemat på framtida APT-möten (arbetsplatsträffar).

Publicerad 2010-09-07

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 september 2010 - 13:29 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår