Intresset för SpråkSam ökarArbetet som bedrivs inom projektet uppmärksammades fredagen den 12 februari då en delegation från EU-kommissionen i Bryssel kom för att besöka SpråkSam i samband med sitt årliga besök till ESF-rådet. SpråkSam var det enda projektet som var utvalt till besöket av de 1400 projekt som bedrivs med stöd från europeiska socialfonden. Med på besöket var bland andra  ESF rådets Generaldirektör Åsa Lindh tillsammans med Walter Faber, chef för ESF-enheten Sverige, Litauen och Estland i europeiska kommissionen och 14 andra representanter från ESF rådet och kommissionen.

Från SpråkSam var det Lötsjögården som fick representera en av arbetsplatserna i projektet och tillsammans med tre lärare, ett språkombud och  två deltagare från studerandegruppen fick de svara på frågor kring hur de arbetar med projektet på arbetsplatsen och hur arbetet samordnas mellan lärare och arbetsplats.
- Vi arbetar med att sätta ord på den stora kompetensen som vårdpersonalen redan har sa Gabriella Marcos, Tolsen, en av lärarna, när de skulle beskriva sina arbetsuppgifter i projektet.
- Inom personalen hjälper vi varandra och många tycker att stämningen på arbetsplatsen har blivit bättre berättade Elzabet Keflyesus.

Även Medhanie Ailai uppskattar de lektioner som han får.
- Jag vill inte missa en enda lektionsdag för nu gör vi allt tillsammans. Det är rätt plats och rätt tid för utbildningen, sa Medhanie och berättade att de även har involverat de boenden/brukarna  på Lötsjögården där en del är så involverade i projektet och undervisningen att de förhör personalen på deras hemläxor i svenska.

Läraren Marie Hertin skildrade lärarnas samarbete med att beskriva hur de arbetar med relationer och att samarbetet blir mer som kollegor istället för lärare och elev.
- vi befinner oss ute på arbetsplatsen och just nu går vi igenom social dokumentation med eleverna och det skapar en stor aktivitet både hos de studerande men även hos arbetsplatsen som helhet.

Frågorna från Kommissionen och ESF rådet var många och de flesta hoppades att projektet skulle leva vidare efter projekttiden ute på arbetsplatserna. På plats under mötet fanns även reportrar från Kommunalarbetaren och Sundbybergs kommun.

Publicerat 2010-02-12

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 16:16 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår