God omsorg kräver personal med hög kompetens

Vikten av kompetensutveckling inom vård och omsorg skriver SpråkSams projektledare, Kerstin Sjösvärd, om i senaste nummret av tidningen Äldre i Centrum. Bland annat tar Kerstin upp vikten av i arbetet med andra människor är förmågan att kommunicera det viktigaste verktyg som man har. Utan språket kan den äldre inte berätta vilken omsorg som man önskar eller vilka behov man har. Därför är det viktigt att personalen kan språket.I Stockholms län har många anställda i omsorgen ett annat modersmål och flera har så bristfälliga kunskaper i svenska att de inte klara av alla arbetsuppgifter. Trots flera år i Sverige kan man inte språket och därför behövs undervisning men även ett socialt sammanhang där språket kan läras in. Så skriver Kerstin Sjsvärd i senaste nummret av Äldre i Centrum. Läs hela artikeln i kolumnen til höger

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 november 2010 - 12:29 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår