Folkhälsominister Maria Larsson (KD) på gemensam presskonferens med SpråkSam

Stockholms stads äldreborgarråd Ewa Samuelsson (KD) bjöd in till presskonferens tisdag den 14 september, på Skolörtens vård- och omsorgsboende i Hässelby, för att visa folkhälsominister Maria Larsson (KD) hur man jobbar med språkutveckling i Stockholms stad. På plats var SpråkSams projektledare Kerstin Sjösvärd för att berätta om SpråkSam, och enhetschef för Skolörten, Agneta Hollingwoth och två språkombud.

– Vi har tagit till oss SpråkSam-idén och satsar ytterligare 7 miljoner kronor, förutom de 3,5 miljoner som Äldreförvaltningen satsade i somras på att intensifiera arbetet med språkutveckling bland vård och omsorgspersonal. Det finns verkligen ett behov av den här typen av insatser. Och det handlar om att stödja språkinlärning och inte ge pekpinnar. Det handlar också om att bli anställningsbar för dessa personer, säger äldreborgarrådet Ewa Samuelsson.

Stor enighet rådde på presskonferensen om hur viktigt det är med språkutbildning av modell SpråkSam. Språkombuden säger:
– Det finns många nya krav idag som inte fanns för några år sedan. I platsannonser kräver man att vi ska tala flytande svenska och kunna skriva svenska. Och om man inte kan språket tillräckligt kan man inte heller delta i diskussioner. Många känner att de har låg kompetens.

Enhetschef Agneta Hollingworth berättar att hon ställt höga krav på personalen att de ska utbilda sig och gå med på SpråkSams kurs.
– Personalen har ett eget ansvar, ett individansvar. Vi ska nog vara ganska hårda när det gäller att ställa krav på personalen. Det handlar ju om deras framtid. Är man exempelvis i 40-årsåldern har man ju lång tid kvar i arbetslivet. Och då är det här ett måste. Det är också ett nytt sätt att tänka för vård och språklärare.

Folkhälsominister Maria Larsson tycker att kraven är befogade. Och att lägga utbildningen på arbetsplatsen säger hon är ett framgångskoncept.
– Motivationsgraden blir högre hos personalen när man lägger utbildningen på arbetsplatsen. I Gnosjö där jag bor har vi SFI, svenska för invandrare, på arbetsplatsen.

Maria Larsson fortsätter:
– Språket är viktigt för att ha en välfungerande kommunikation. Det här är ett angeläget projekt, och det är bra att ni på Skolörten ställer höga krav på personalen.

Publicerad 2010-09-14

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 september 2010 - 13:32 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår