Chefernas viktiga roll när teori blir praktik

Ett 15 tal chefer inom vård och omsorgen samlades torsdagen den 11 februari för att ta del av SpråkSams chefsnätverk. Fokus under dagen var att fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan som verktyg i det lokala utvecklingsarbetet på varje arbetsplats. Som stöd i den processen fanns Karin Mattsson,  chefscoach i projektet, på plats för att beskriva sina intryck och reflektioner som hon har fått i de coachmöten hon har haft med cheferna ute på arbetsplatserna. 
- Jag tycker att vi är inne i en intressant period när teorin ska bli praktik, sa Karin och syftade på att projektet som av naturliga skäl hittills fokuserat på att få igång utbildningen på arbetsplatserna nu kommit in i en fas där hela arbetsplatsen ska involveras och - utveckla en språkfrämjande arbetsplats.

Karin lyfte de mest återkommande frågorna som hon har fått när hon varit ute och mött cheferna på arbetsplatserna och tryckte på vikten av att få igång utbytet av information där kontakten och samarbetet mellan cheferna och lärarna står i fokus.
-  Ni chefer har en stor och viktigt nyckelroll och måste hjälpa lärarna så att utbildningen och innehållet i arbetet kopplas ihop sa Karin. 

- Som lärare och elev behöver man veta målet för att komma dit och då måste chefen kommunicera detta så att läraren vet vart de ska styra undervisningen.  Att arbeta med språk  och  kommunikations utveckling på arbetsplatsen innebär att man behöver tänka i två perspektiv och inte bara på den individen som lär sig.

Karin gav även tips på hur man kan diskutera språkkraven med sina anställda som en diskussion på faktiska krav för att ta bort det känsliga tyckandet som lätt kan uppstå i en sådan diskussion samtidigt som hon pekade på vikten av att föra ett samtal för att gemensamt komma fram till vilka kunskaper som krävs.
- Språkproblematiken ska lyftas in i vardagen och i medarbetarsamtalet till alla, både medarbetare med svenska som modersmål och de som inte har svenska som modersmål.

Efter Karin tog Arthur Henningsson, konsult från Consider Consultant AB, över och kopplade ihop den språkutvecklande arbetsplatsen med den utvecklande arbetsplatsen dvs hur SpråkSam kan knytas till andra utvecklingsarbeten  och vad som kännetecknar en utvecklande arbetsplats som arbetar med lärande och språkutveckling.
- Som chef ärver man eller lägger man kulturen på arbetsplatsen och därför är det vikigt att man bygger en kultur där språket är en viktig del menade Arthur.
Därefter fick cheferna möjlighet att diskutera hur de arbetar med sina språkombud och hur de ska fortsätta arbeta med att utveckla sin arbetsplats till att bli språkfrämjande samt hur en handlingsplan för detta kan se ut.

Publicerat 2010-02-11

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 16:18 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår