SpråkSam på seminarium om arbetsliv och utanförskap

Utanförskap och diskriminering var temat på det seminarium, arrangerat av Tema Likabehandling, som gick av stapeln i Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) lokaler fredag den 16 april. Ett tiotal personer var inbjudna, bland annat från DO, RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), LO, Arbetsmiljöforum och SpråkSam. Gemensam nämnare för deltagarna är deras koppling till socialfondsprojekt och deras erfarenheter och engagemang i frågor som rör diskriminering och likabehandling. Projektledare Bengt Larsson från SpråkSam presenterade projektets uppdrag och hur projektet praktiskt genomförs. Heidi Pikkarainen, utredare på DO, berättade om romers utanförskap och starkt missgynnade ställning i arbetslivet. Utsänd från hamburgerkedjan Max var Pär Larshans som berättade om deras satsningar på att anställa personer med funktionsnedsättning och om kurser som restaurangcheferna deltar i för att minska sina fördomar om funktionshindrade.

Seminariet avslutades med diskussioner i mindre grupper. Resultaten av diskus-sionerna ska fungera som underlag till ett kapitel i ett metod-material som har till syfte att inspirera arbetsmarknadens parter att arbeta för rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Metodmaterialet utges av DO, RFSL, Arbetsmiljöforum med flera.

Publicerat 2010-04-16

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 13:50 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår