Tips och goda råd diskuteras i nätverk

Att träffar kollegor som arbeta med samma arbetsuppgifter kan vara berikande. Därför ordnar SpråkSams projektledning nätverk för utvalda grupper inom projektet. Tisdagen den 8 december var det återigen nätverksträff för lärarna i projektet och det blev en halvdag med många berikande möten.

Lärarna fick ta del av en kort information från projektledningen och därefter delades de in i mindre grupper. Grupperna turades om att få handledning av Ann-Sofie Bjärkeblad från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Lärargruppen fick även en presentation av Lisbet Hagman, före detta delägare och VD i Digni Care, kring hur man utbildar i social dokumentation.

Lisbet menade att den sociala dokumentationen som finns på många arbetsplatser idag ofta skapar ångest för dem som inte kan svenska då de inte längre klarar av sitt arbetet fullt ut.
- Rätt ingång till problematiken kring bristande skriv- och språk kunskaper är vikigt så att den enskilde inte stöts bort för idag är dokumentationen en del av omvårdnadsarbetet sa Lisbet.

- Ställ frågan: För vem dokumenterar vi? Svaret blir då självklart, för den enskilde vårdtagaren/brukaren.

Under Lisbets föreläsning kom även diskussionen kring lärarnas arbete på arbetsplatsen upp och många hade blivit vilseledda då de personer som har bristande kunskaper i svenska ofta har hittat strategier för att dölja sina brister. Distraheringen kring uttal och förståelse är även utbredd eftersom att dessa två inte alltid hänger samman. Att ha ett bra uttal behöver inte betyda att man förstår innebörden av ordet och här är behovet av trygghet stor för att komma till insikt om detta problem och att kunna stötta på rätt sätt.

Under lärarnätverket fick alla grupperna stämma av hur arbetet har gått ute på arbetsplatserna och ventilera frågor och funderingar med varandra. Det kom fram att många lärare har olika förutsättningar för att lära ut på arbetsplatserna och därför var behovet av ett anpassat lärande stort. Nätverket bidrog till att många erfarenheter och tips delades mellan lärarkollegorna och utvärderingen visade på ett positivt mottagande av nätverksträffen.

Publicerat 2009-12-08

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 16:43 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår