Språkombuden träffas i nätverk

Kärnan i projektet är språkombuden och den första gruppen språkombud, som avslutade sin utbildning under hösten 2008, har haft en nätverksträff. Där fick ombuden en chans till att reflektera kring sin uppgift som språkombud och hur det fungerar i projektarbetet på arbetsplatsen.

De hade möjlighet att diskutera med andra språkombud om hur stödet till kollegor på respektive arbetsplats har sett ut och hur samarbete med chef, lärare och andra resurspersoner har gått. I diskussionerna framkom att det finns olika nivåer och intresse ute på arbetsplatserna men att projektet har fått en positiv respons.

- Utbildningarna som vi får skapar en medvetenhet och en bakomliggande kunskap som vi sedan för vidare ut till arbetsplatsen,  var en av kommentarerna från ett språkombud under dagen.

Träffen bjöd även på utbildning i tillgänglighet och handledning med utbildningsinslag kommer att erbjudas för alla färdiga språkombud under hösten.

Publicerat 2009-10-23

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 augusti 2010 - 11:55 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår