Språkombud får diplom

I projektet utbildas språkombud i tre grupper med ett trettiotal personer per kursserie. Andra gruppen har avslutat sin kurs och ytterligare 23 deltagare kan nu kalla sig språkombud.

Alla kursdeltagare arbetar inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade i Stockholms län och har under sex heldagar fått ta del av föreläsningar och gemensamt diskuterat samt reflekterat över vad som kännetecknar en språkutvecklande arbetsplats och ett språkombuds arbetsuppgifter.

Deltagarna kommer från 11 av de 21 arbetsplatser som ingår i projektet och varje arbetsplats representerats av en enhetschef och två medarbetare.

Målet med utbildningen är att skapa en medvetenhet och kunskap om språk och andraspråksinlärning samt verktyg och metoder som stödjer språkutveckling på arbetsplatsen.

Publicerat 2009-10-28

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 augusti 2010 - 11:51 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår