SpråkSam rekryterar grupphandledare

SpråkSam erbjuder olika former av lokalt stöd till arbetsplatserna bl.a. chefscoachning, föreläsningar och handledning. En inventering bland cheferna visar att efterfrågan på alla stödformer är mycket stort.

Därför har SpråkSam nu rekryterat grupphandledare som i de flesta fall utbildats inom ett tidigare projekt i Äldrecentrum – APU. Handledarna ger språkstödjande omvårdnadshandledning till olika typer av arbetsgrupper/team ute på arbetsplatserna.

Handledarna är verksamma inom privat eller offentlig omsorg i länet och består för närvarande av följande personer: Marika Lundin, Kim Kleimert, Kristina Bergström, Kristina Wennström, Kerstin Winblad, Marie Hertin, Christina Olofsson, Kerstin Lahti och Agneta Giliusson.

Handledarna kommer att vidareutbildas dels genom språkhandledning från Nationellt Centrum för svenska som andraspråk dels delta i några av de föreläsningar som ges inom ramen för Språkombudsutbildningen.

Publicerat 2009-10-13

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 augusti 2010 - 11:58 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår