SpråkSam presenteras på ENSA möte

SpråkSam fortsätter att sprida sina erfarenheter till andra länder i Europa och fredagen den 27 november var SpråkSam inbjudna till ENSAs nätverksmöte för äldre. ENSA, European Network of Social Authorities, är ett nätverk av städer och europeiska regioner vars mål är att arbeta för ökat internationellt samarbete inom det socialpolitiska fältet.

Projektledare Kerstin Sjösvärd och Bengt Larsson presenterade projektet och dess bakgrund för ett 30 tal inbjudna representanter från olika europeiska länder. Projektet fick en positiv respons och många av åhörarna visade ett stort intresse.

Publicerat 2009-11-27

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 augusti 2010 - 11:42 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår