Chefsmöte i SpråkSam

SpråkSam projektet är just nu i sin kanske mest intensiva fas när studiegrupper formeras, lärarteam bildas, kartläggning genomförs och studierna påbörjas. Inventeringen är klar och olika former av stöd till chefer och övrig personal på arbetsplatserna kommer att erbjudas.  Arbetet i projektet har rullat på så pass länge att alla har hunnit samla på sig både erfarenheter, frågor och idéer kring vad som fungerar, inte fungerar och hur projektet kan utvecklas vidare.  Onsdagen den 9 december bjöds därför cheferna in till ett nätverksmöte där bl.a. chefens roll och ansvar för lärande och utveckling i arbetet togs upp men också hur SpråkSam kan användas i verksamhetsutvecklingen.

Maria Liwendahl, kvalitetsutvecklare i Nacka kommun var inbjuden för att prata om hur hennes kommun, Nacka, målmedvetet och framgångsrikt har arbetat  med kvalitets-och utvecklingsfrågor inom äldreomsorgen. Maria lyfta upp chefens betydelse för lärande och utveckling och hur ett synligt och tydligt ledarskap skapar delaktighet och mening åt  kvalitets-och utvecklingsfrågor.

Två deltagare från SpråkSam, Karina Järpemark från Ekbacken i Solna och Agneta Hollingworth från Skolörtens Äldreboende i Hässelby/Vällingby fanns på plats för att berätta om hur de har kopplat SpråkSam till verksamhetsutvecklingen på deras arbetsplats.
- Vi har arbetet mycket med attityder och grundligt förklarat varför de som valdes ut till projektet ska gå för den enskilda individen måste själv känna att detta är bra för dem sa Agneta på frågan om hur hon hade arbetat med projektet på sin arbetsplats.

Agneta lyfta även fram vikten av att hålla sig uppdaterad om hur projektet fortlöper och att ha kontakt med lärarna och språkombuden.
– Jag för en dialog med lärarna om vad jag vill få ut av undervisningen och tillsammans tar vi in arbetsmoment i undervisningen som vi gör varje dag på arbetsplatsen exempelvis telefonkulturen, dvs hur man pratar i telefonen med anhöriga och hur registreringen ska ske.
- Tillsammans sätter vi upp små delmål som jag följer upp och det ökar personalens självkänsla sa Agneta.

Katarina lyfte upp den positiva aspekten av att lärarna kommer ut till dem på arbetsplatsen.
– Lärarna får en god kunskap om vår verksamhet samtidigt som vår personal slipper restiden.
Karina och Agneta höll med om att projektet tar tid och resurser men båda två tyckte att det var välinvesterade resurser som gav utdelning.

Deltagarna i chefsnätverket fick även möjlighet till gruppdiskussion kring hur en handlingsplan för en språkutvecklande arbetsplats kan utformas.

Publicerat 2009-12-08

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 augusti 2010 - 16:39 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår