Nesin Cilek

SpråkSams porträtt för april månad är Nesin Cilek. Nesin är 49 år och har arbetat på Vällingby hemtjänst i 19 år. Sedan 2006 är hon med i Vällingbys demensgrupp och är även en av SpråkSams studerande. Samtidigt är hon språkombud och har en särskild roll som den drivande kraften för språkutveckling på arbetsplatsen och den personen som ska stötta sina kollegor i frågor kring språket

Namn: 
Nesin Cilek

Ålder: 
49 år

Arbetar:
På Vällingby hemtjänst i demensgruppen.

Bakgrund:
Jag är född i Turkiet och har bott 24 år i Sverige. I Vällingby hemtjänst har jag arbetet i 19 år och sedan 2006 arbetar jag i hemtjänstens grupp för demenssjuka.

Du har inte svenska som modersmål och studerar nu svenska och vårdkunskap i SpråkSam, vad tycker du om utbildningen?
Jag har studerat svenska både mellan 1986-1987 och 1991-1992 och jag vill hela tiden förbättra mitt språk. Jag läser gärna tidningar och lyssnar mycket på TV för att lära mig mer. Nu vill jag bli bättre på att skriva och det hjälper lärarna mig med.  Jag har fått bättre självförtroende och är mer aktiv på lektionerna. Att ha en vårdlärare som arbetar inom vårt yrke hjälper oss mycket.
Vi lär oss även mer om datorer och datasystemet parasoll. Från början trodde jag att jag skulle förstöra datorn men nu är jag mer säker.

Du är även utbildat språkombud på din arbetsplats, hur fungerar det?
Jag blev utvald till språkombud och är det tillsammans med min kollega Melihat Dogan. Ingen av oss har svenska som modersmål och att ha två utländska språkombud kan vara både positivt och negativt. Ibland är vi rädda att vi lär ut fel ord och korrigerar våra kollegor fel eftersom att svenska inte är vårt modersmål. Men det positiva är att vi vågar rätta någon som säger fel och att vi har ett speciellt ansvar för frågan.

Hur upplever dina arbetskollegor projektet och den utbildning som du och några andra utvalda personer får gå?
Även mina arbetskollegor vill gå utbildningen nu när de ser att vi i studerandegruppen lär oss nya saker hela tiden. Men de får istället vara med på handledningen som vi får där vi alla gemensamt kan vara med och diskutera kring exempelvis feluppfattning som kommer ifrån missförstånd i språket. 

Behövs ett projekt som SpråkSam inom vård och omsorgen?
Att arbeta på en arbetsplats där många olika kulturer och språk samlas kan ibland vara en grogrund för onödiga missförstånd. Och ibland blir det en upphetsad stämning när vi inte förstår varandra i arbetsgruppen och genom handledning som SpråkSam ger får vi tips på hur vi ska reda ut sådana situationer.

Vilka andra problem kan du se när personalen inte kan språket?
Missförstånd mellan personalen och de boenden/kunderna kan uppstå när inte språket är rätt. Att kunna uttala orden rätt är viktigt, speciellt när den boende/kunden hör dåligt och dessutom kan vara dement och inte riktigt har möjlighet att förklara vad de vill.

Du är en av de många andraspråkstalare som arbetar inom vård och omsorg, hur kan du relatera till projektet?
Jag lärde mig svenska som vuxen och därför har det varit svårare att lära sig det nya språket. Våra lärare lär oss nu så att vi utvecklas mer. Alla läser det som vi skriver och därför måste jag skriva bättre. Att vi som går utbildningen inom SpråkSam kan utveckla vår svenska och när språket blir bättre så innebär det även att vi har möjlighet att kräva mer och vi blir mer uppmärksammade på arbetsplatsen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 augusti 2010 - 11:56 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår