Fredrik Ekdahl

Till septembers månadsporträtt har vi valt Fredrik Ekdahl som är rektor för vuxenutbildingen i Sunbyberg. Han anser att arbetsplatslärande förutsätter att kursdeltagarna har förtroende för sina lärare: "Det krävs nämligen mod för att visa sina brister". 

Namn:
Fredrik Ekdahl

Ålder:
43 år

Arbetar:
Rektor för Vuxenutbildningen i Sundbyberg

Bakgrund:
Jag är studie- och yrkesvägledare i grunden och har tidigare arbetat på gymnasieskolan och i grundskolan.

Sundbyberg är en av de involverade aktörerna i projektet och vilka förväntningar har du som skolledare på SpråkSam?  
SpråkSam har det som många andra språkprojekt saknar, nämligen att projektet involverar hela arbetsplatsen. Projektet löser inte ett problem en gång för alla utan visar vägen till ett arbetssätt där arbetsplatsen får fortsätta arbetet.  Att höja språkkunskaperna på arbetsplatsen innebär att arbetsmiljön för de involverade blir bättre och att kvalitén inom vården höjs.

På vilket sätt skiljer sig det här sättet att arbeta jämfört med tidigare erfarenheter?
Samarbetet mellan vårdlärare och svensklärare är nytt här. De förutsättningar som finns för undervisningen i SpråkSam är speciella eftersom undervisningen sker i små arbetsgrupper och deltagarna har dessutom tillgång till två lärare vilket ger väldigt bra villkor för inlärning. När lärarna är med ute på avdelningarna kan de uppmärksamma problem direkt vilket ger förutsättning att vara mer konkret i undervisningen.

Kommer din arbetsplats att ta med sig några erfarenheter från SpråkSams arbetssätt?  
Våra lärare som är involverade i projektet har både fått en ökad kunskap om hur språkundervisningen kan göras mer konkret och hur vi kan utveckla omvårdnadsutbildningen för att göra våra studerande ännu bättre förbereda.

Att stärka språkkunskaperna i äldreomsorgen i kommunerna är viktigt och vi ser oss gärna som en resurs i detta arbeta.

Är detta ett arbetssätt som ni upplever fungerar?
Det fungerar bra. Lärarna kan koppla arbetssituationer till deltagarnas vardag och får därigenom riktiga händelser att hämta inspiration från vilket gör lättare att konkretisera kunskap - och kompetensbehoven.

Förutsättningen för att utbildning på arbetsplatsen ska bli bra är att deltagarna känner förtroende. De måste kunna dela med sig och våga berätta om sina språkbehov vilket kan vara svårare när undervisningen sker på arbetet. Det krävs mod för att visa sina brister. 

Hur tas projektet emot på din arbetsplats? 
Våra lärare som är delaktiga i projektet tycker att det är ett bra arbetssätt. De får en möjlighet att kliva utanför klassrummet och ut i den verklighet som de undervisar i. Tillsammans med cheferna på arbetsplatserna har de fått material som de kan arbeta med och det ger en tydlig yrkeskoppling till språket. Många elever upplever det lättare att omsätta kunskaper i ett praktiskt lärande och därför är det perfekt med en undervisningsmetod som arbetar med jobbvardagen som studieredskap. Språket blir mer konkret för de studerande när det kopplas till en situation som de känner till.

Hur ser du på problematiken som SpråkSam arbetar med?
Det finns ett stort behov av att förbättra språkkunskaperna inom vård och omsorgen där många personer med svenska som andraspråk arbetar. Även om flerspråkigheten är en positiv aspekt i arbetslivet så behövs svenskan som det gemsamma språket. En gemensam referensram och utbildning skapar en förmåga och en möjlighet att reflektera över sitt arbete tillsammans med sina kollegor. Utan att kunna språket kan varje situation skapa otrygghet och genom att utveckla sina språkkunskaper stärks den anställda i sin yrkesroll.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 november 2010 - 14:52 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår