Elka Draganova

Elkan Draganova är 2010 års första porträtt i SpråkSam. Elkan är precis klar med sin språkombudsutbildning och arbetar som personlig assistemt på Östermalm. Hon är själv andra språkstalare och går nu utbildningen till språkombud för att stötta sina kollegor kring språket.

Namn: 
Elka Draganova

Ålder: 
54 år

Arbetar:
Som personlig assistent på Östermalms Stadsdelsförvaltning

Bakgrund:
Jag kom till Sverige från Bulgarien 1985. Från mitt hemland är jag utbildad pianist och musiker och idag har jag även en utbildning som dekorationsmålare. Jag började arbeta som personlig assistent 2001 och var då timanställd på Östermalms Stadsdelsförvaltning fram till 2003 då jag fick en tillsvidare anställning.

Du utbildar dig till språkombud i projektet SpråkSam, hur kom det sig?
Jag fick projektet presenterat för mig av min chef som rekommenderade mig. Jag har varit längst i Sverige av de utlandsfödda kollegorna som finns i arbetsgruppen på min arbetsplats och har den bästa kunskapen om språket. Vi är en ganska liten arbetsplats med åtta fast anställda och av oss är det en person som får den extra vård och språkutbildningen.

Vilka förväntningar har du på utbildningen till språkombud?
Jag tycker att språk är kul och jag såg med spänning fram emot vad utbildningen skulle innebära. Jag är mitt i utbildningen och är lite oklar över hur min roll som språkombud ska utformas på grund av min arbetssituation som personlig assistent där vi ofta arbetar två och två eller ensamma. Men jag hoppas att hitta bra sätt att arbeta på.
Innehållet i utbildningen är väldigt bra och berikande både när det gäller språk och problematiken kring språkförståelse. Samtidigt ges vi möjlighet att tänka och fundera kring detta och att sätta fokus på problemet, då blir det lättare att komma till insikt.

Behövs ett projekt som SpråkSam inom vård och omsorgen?
Jag har sett att behovet finns av språkutbildning på arbetsplatsen och jag hoppas att detta är ett steg på vägen. 

Hur ser du på din roll som språkombud?
Jag är fortfarande lite osäker på min roll men min chef ska också få gå utbildningen och det är jag tacksam för. Då kan vi gemensamt arbeta med problematiken. 

Du är en av de många andraspråkstalare som arbetar inom vård och omsorg, hur kan du relatera till projektet?
Jag vet vad det innebär att lära sig ett annat språk och en annan kultur och det är vikigt att omgivningen har förståelse.  Jag känner verkligen igen mig i boken ” Andraspråksresan” som vi fick på en av föreläsningarna. Den beskriver på ett träffande sätt hur bra det är med bekräftelse och vikten av att bli sedd och uppskattad av sin omgivning. När man kommer till Sverige från ett annat land så kommer man till ett annat liv och inte bara ett annat språk.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 augusti 2010 - 12:47 © Äldrecentrum

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår