Patrik Stoor Karlberg

För december månad presenteras Patric Stoor Karlberg som månadens porträtt. Patric arbetar som utvecklingsansvarig på Omsorgshuset AB. Omsorgshuset är ett privat aktör som tillhandahåller omsorgs- och servicetjänster för äldre och funktionshindrade personer och är en av aktörerna i projektet.

Namn: Patric Stoor Karlberg

Ålder:
40 år

Arbetar:
Omsorgshuset AB

Bakgrund:
Jag har tidigare arbetat med myndighetsutövning och anhörigstödsprojekt inom äldreomsorgen.

Omsorgshuset är en av aktörerna i SpråkSam. Vad lockade er att vilja ingå i projektet?
Vi vill skapa möjligheter för den personal som omfattas av projektet SpråkSam. Det är viktigt att stödja och stärka personal som arbetar inom omsorgen, och särskilt de som riskerar att förlora sin anställning pågrund av kommunikationssvårigheter. Omsorgshuset är en mångkulturell arbetsplats. Det är ett flertal språk och kulturer representerade från ägare och omsorgspersonal till brukare. Både för de som har svenska som andra språk och vi som har svenska som modersmål utmanas ständigt i att förbättra kommunikationen. Vårt mål med deltagandet i projekt SpråkSam är att skapa en språkstödjande arbetsplats.  

Hur hoppas du kunna använda den kunskap som SpråkSam bidrar med i ditt arbete?
SpråkSam ger mig möjlighet att ta del av andras tankar och erfarenheter av arbetet inom omsorgen. Genom träffar i referensgrupp och chefsgrupp får jag information om och tips på hur vi på Omsorgshuset kan förbättra vårt sätt att arbeta med språkmiljön. Vilket i förlängningen ger mervärde till våra äldre och funktionsnedsatta kunder.

Vilka förväntningar har du på SpråkSam?
Genom gemensamma ansträngningar kan vi skapa en omsorg av kvalité till våra äldre och funktionsnedsatta. SpråkSam kan bidra med att hitta bra metoder för utbildning och kompetenshöjning på arbetsplatser som verkar inom omsorgen.    

Hur ser du på SpråkSam som helhet? Vilken betydelse tror du att SpråkSam kommer att ha för Omsorgshuset och er personal?
SpråkSam är ett viktigt projekt som vill förbättra personalens kommunikation och dokumentation. Från oss på Omsorgshuset kommer anhöriganställda att bidra som deltagare i projektet. Vi anser att denna målgrupp är särskilt viktig, med tanke på språk, integration, arbetsmarknad och jämställdhet och gör vad vi kan för att skapa möjlighet till att de anhöriganställda kommer till de anordnade utbildningsdagarna. Vi ser att SpråkSam hjälper till att stärka deras kompetens och självkänsla samt ge dem ett mer handlingsutrymme i livet med t ex till ett annat arbete inom vårt företag. Vi vill stärka vår arbetsplats till en levande och tillåtande arbetsplats där språket är centralt i kommunikationen mellan oss och våra brukare/anhöriga.

På vår arbetsplats ser vi gärna att språket och språkmiljön görs aktuell och förhoppningen är att satsningen skapar en förståelsen för varandras likheter och olikheter (inte bara språket). Och att det i sin tur ger förbättring i kvalitén gentemot våra brukare och anhöriga.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 augusti 2010 - 12:48 © Äldrecentrum

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår