Mats Landqvist

Varje månad presenteras en person från projektet här på hemsidan. SpråkSams första porträttet är Mats Landqvist. Mats arbetar som forskarstöd med metodutveckling på Tranebergs Äldreboende, som är en av fyra utvalda  arbetsplatser inom SpråkSam. Du kan läsa mer om metodutveckling i länken till vänster.  

Namn
Mats Landqvist

Ålder
48 år

Arbetar:
På Södertörns högskola

Bakgrund:
Arbetar som forskare och lärare i svenska språket. Studerar mest samtal i professionella miljöer. Jag har tidigare gjort en undersökning om förhandlares kommunikativa kompetens och är nu intresserad av personalen inom äldreomsorgen och deras kommunikativa kompetens. 

Vilka förväntningar har du på projektet?
Jag tror att projektet kommer att bryta ny mark inom flera områden. Man kommer förmodligen att få upp ögonen för all den kunskap som finns inom vård och omsorg, särskilt när det gäller personalens beredskap att kommunicera på ett kompetent sätt i olika situationer. I och med det kan det också skapas nya öppningar även i diskussionen om andraspråkstalare och deras språkinlärning. Jag tror också att synen på kulturmöten inom arbetslivet generellt kan bli mer positiv än vad den varit tidigare. Jag hoppas mycket på språkombuden, och det ska bli spännande att så småningom få höra hur de arbetar mot att skapa en språkutvecklande arbetsplats.  

Hur ser du på SpråkSam som helhet? och vilken betydelse tror du att projektet kommer att ha för de arbetsplatser som ingår i projektet?
Jag tycker att SpråkSam har en utmärkt och spännande utgångspunkt i det att man sammanför språkkunskaper med förmågan att också använda språk i olika situationer, dvs kommunicera. Det skapar helt andra förutsättningar för utveckling på arbetsplatserna än om man enbart låter personalen gå på sfi-kurs. Att sätta in språkutvecklande stimulans så nära arbetsplatsens dagliga verksamhet som möjligt är en modell som jag tror mycket på.

Hur tas projektet emot på din arbetsplats?
Vi som arbetar i SpråkSam på Södertörns Högskola kommer att presentera projektet, särskilt de delar som vi är inblandade i, för kolleger. De har uttryckt nyfikenhet och intresse, för här finns det flera som arbetar med omsorgsfrågor och omsorgspersonal.

Du ingår i SpråkSams forskningsstöd. Hur ser du på din roll där? Min roll är inte alltid helt enkel, men mycket rolig och spännande! Jag ska ju bidra till stimulans inom de grupper jag arbetar, och samtidigt studera resultaten. Generellt behövs mer praktiknära forskning, anser jag, och det är ju utmärkt att vi får möjlighet att utföra den inom omsorgen.Jag ser det här som ett jättefint tillfälle att utforska kommunikation i arbetslivet, som ju intresserar mig mycket. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 13 augusti 2010 - 11:54 © Äldrecentrum

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår