Christin Ferm

Christin Ferm är november månads porträtt. Hon arbetar som vårdare på en gruppbostad i Tensta. Christins arbetsplats är en av de 21 utvalda arbetsplatserna som ingår i projektet och just nu går hon språkombudsutbildningen i SpråkSam. Du kan läsa mer om vad ett språkombud gör i länken till vänster. Där hittar du även oktober månads porträtt, Mats Landqvist.

Namn
Christin Ferm

Ålder
60 år

Arbetar
På Straninge gruppbostad i Tensta, ett gruppboende för vuxna förståndshandikappade

Bakgrund
Jag kommer från Strömsund i närheten av Östersund och 1967 gick jag sjukvårdsbiträdesutbildningen.  1970 kom jag till Stockholm där jag började arbeta som elevassistent. Därefter utbildade jag mig till vårdare och började arbeta inom vård och omsorgen i Rinkeby.

Du ingår i SpråkSams grupp för språkombud. Vad lockade dig att vilja ingå i projektet?
När projektet presenterades för mig av Kerstin Sjösvärd ville jag genast vara med. Jag har många vänner som är invandrare och som jag har stöttat i språkfrågor. Samtidigt är jag verksam som kontaktperson inom socialförvaltningen och där har jag ofta arbetat med invandrarfamiljer. Jag känner till många olika kulturer vilket har lärt mig att se på saker med andra ögon, att se det på andras sätt och att lära av dem.

Vilka förväntningar har du på projektet?
Mina förväntningar bekräftades redan under den första utbildningsdagen då jag blev väldigt imponerad. Föreläsarna satte ord på de erfarenheter som jag har upplevt och jag fick en bekräftelse på att det sätt som jag har tänkt kring människor med andra kulturer stämmer. Min inställning till personer med annan bakgrund har alltid varit att bemöta dem med ödmjukhet, lyssna och att formulera sitt rätt och jag tror att det är vikigt att fler får samma förståelse. 

Hur ser du på SpråkSam som helhet? Vilken betydelse tror du att projektet kommer att ha för de arbetsplatser som ingår i projektet?
Det är viktigt att sätta sig in i den andras sits och förstå hur andra har det för att kunna se vad man kan göra för att hjälpa dem och det tror jag att SpråkSam kan bidra med.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 augusti 2010 - 12:59 © Äldrecentrum

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår