Utvärdering & Rapporter

Mycket har hänt under de två år som SpråkSam har varit verksam. Under hela projekttiden har utvärderare arbetat med att granska coh utvärdera projektet och nu är deras arbete klart. Resultatet blev utvärderingsrapporten "SpråkSam- en nyckel till utveckling" och är skriven av Pia Juhlin Åstrand, Ingrid Skeppstedt och Anders Wiberg. En sammanfattning av utvärderingen från utbildningsinsatserna är också klar och återfinns i här i kolumnen till höger.

Förutom utvärderingen av projektet finns även metodutvecklarnas slutrapport att läsa i kolumnen till höger tillsammans med ett ekonomisk diskussionsunderlag av projektet, en sammanfattning av chefscoachning i Språksam samt erfarenheter och iakttagelser från föreläsningar och uppföljningssamtal inom projektet.

Därtill finns även en utvärdering av kompletterande stödformer inom SpråkSam samt en rapport om lokala stödformer till arbetsplatserna.

Alla rapporter återfinns i kolumnen till höger

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 17 mars 2011 - 09:49 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår